Main menu
Login
Username:

Password:
 
Lost Password?

Register now!

2 user(s) are online
(2 user(s) are browsing Texts)

Members: 0
Guests: 2

more...

Рекомендуем :
Ukrainian Shakespeare Centre > Conference > Конференція 2009 - "Поетичний універсум “Сонетів” Вільяма Шекспіра"
Конференція 2009 - "Поетичний універсум “Сонетів” Вільяма Шекспіра"
Published by Admin on 2008/12/22 (16809 reads)

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Поетичний універсум “Сонетів” Вільяма Шекспіра: рецепція, дослідницькі інтерпретації, переклади”

(23-24 квітня 2009 р., м. Запоріжжя)


Організатори:
Інститут іноземної філології Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) та Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

Програма:

Пленарне засідання: Шекспірівський код у світовій літературі.

Секція 1. «Сонети» В.Шекспіра в літературознавчих проекціях.

Секція 2. «Сонети» В.Шекспіра як об’єкт лінгвістичних досліджень.

Секція 3. «Сонети» В.Шекспіра у східнослов’янському інтелектуально-духовному просторі: переклади, переспіви, переробки та контактно-генетичний резонанс.

Секція 4. Філософія Шекспірового сонетарію.

Круглий стіл: Шекспірознавство в сучасній Україні: тенденції, проблеми і перспективи розвитку.

Контакти:
Наукова лабораторія ренесансних студій, Інститут іноземної філології Класичного приватного университету.

Тел. (061)220-09-08; факс: (061)220-07-96; e-mail: renaissance[
at]zhu.edu.ua;

Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 609а „Український Шекспірівський портал” (http:// shakespeare.zp.ua)

Голова оргкомітету конференції д. філол. н., професор Торкут Н.М.

INTERNATIONAL CONFERENCE

“The poetic universe of “Sonnets” of Shakespeare: reception, scholarly interpretations, translations”

(April, 23-24, 2009; Zaporizhzhya, Ukraine)


Initiators:

Institute of Foreign Philology, Classic Private University (Zaporizhzhya) and Institute of Literature named after T.G. Shevchenko of National Academy of Sciences of Ukraine.

Agenda:

Plenar session: Shakespearean code in the world literature.

Seminar 1. Shakespeare’s sonnets through the prism of literary criticism.

Seminar 2. Shakespeare’s sonnets as an object of linguistic investigations.

Seminar 3. Shakespeare’s sonnets in the eastern-Slavonic cultural space.

Seminar 4. The philosophy of Shakespeare’s sonnets.

Round-table discussion: Shakespeare studies in modern Ukraine: tendencies, problems and perspectives of development.

Contacts:

Scientific Laboratory for Renaissance Studies, Institute of Foreign Philology, Classic Private University

Contact details:

Tel. 038-061-220-09-08
Address: 70B, Zhukovsky St., Zaporizhzhya, Ukraine
Postal code: 69084
e-mail: renaissance[at]zhu.edu.ua
URL: http://shakespeare.zp.ua


Head of the advisory Ph.D., Professor Natalia Torkut

Files linked to this article Published on Hits
Download this file   Програма конференції

   Тут Ви можете переглянути програму Першої міжнародної шекспірівської конференції в Україні (Запоріжжя, 23-25 квітня 2009 р.)
2009/6/3 1134
Download this file   Application form (ENG)

   Information and application form for participation in the conference
2009/1/15 992
Download this file   Заявка (UKR)

   Інформаційний лист і заявка на участь у конференції
2009/1/15 960
Download this file   Заявка (RUS)

   Информация и заявка на участие в конференции
2009/1/15 1137

Previous article Конференція 2011 - «Англійський ренесансний Парнас: В. Шекспір та його сучасники»: 22-25 вересня, 2011 р., м. Запоріжжя
© 2007-2013 shakespeare.zp.ua
TOP.zp.ua
0.213 секунд | 35 запросов | 18-04-19 | 18:23