Main menu
Login
Username:

Password:
 
Lost Password?

Register now!

11 user(s) are online
(9 user(s) are browsing Texts)

Members: 0
Guests: 11

more...

Рекомендуем :
Ukrainian Shakespeare Centre > Contests > Конкурс шекспірознавчих досліджень - 2012
Конкурс шекспірознавчих досліджень - 2012
Published by Admin on 2012/1/13 (2693 reads)


Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр

при Класичному приватному університеті

спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

за сприяння Союзу Українок Америки

оголошують

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

НАУКОВИХ ШЕКСПІРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мета Конкурсу полягає в інтенсифікації шекспірознавчих студій в Україні шляхом популяризації спадщини Вільяма Шекспіра серед української молоді, виявленні філологічно обдарованих молодих дослідників, а також активізації шекспірознавчий пошуків студентів та аспірантів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу.

Етапи проведення Конкурсу:

· підготовка та поширення інформації про конкурс (січень 2012 р.);

· заочний тур конкурсу – прийом конкурсних робіт (лютий 2012 – 1 березня 2012 р.)

· визначення переможців (1 березня - 15 березня 2012 р.);

· очний тур конкурсу – публічний захист результатів робіт, які вийшли в фінал, у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) (березень 2012 р.)

· нагородження переможців дипломами і грошовими преміями, наданими меценатом проекту - Союзом Українок Америки (березень 2012 р.).

Призовий фонд конкурсу складає 2000 доларів.

два 1 місця – по 500 доларів,

два 2 місця – по 300 доларів,

два 3 місця – по 200 доларів

Робота разом з анотацією, відомостями про автора та наукового керівника, відгуком наукового керівника приймаються до 1 березня 2012 року на адресу: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70б, Класичний приватний університет, з позначкою “На ІІ Всеукраїнський конкурс шекспірознавчий досліджень”.

Робота має супроводжуватися девізом (не більше 2 слів), який буде використовуватися при шифруванні роботи для її подальшого розгляду конкурсною комісією. На титульній сторінці прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу замінюються відповідним девізом.

Вимоги до оформлення роботи:

· обсяг не більше 30 сторінок формату А4 (інтервал – 1,5, 14 Times New Roman, поля 2 см з усіх боків);

· мова – українська;

· наукова робота має містити: вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми, основну частину роботи з посиланнями на літературні джерела, висновки, перелік використаних джерел, резюме англійською мовою на 1-1,5 сторінки.

· посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номеру джерела у бібліографії та номеру сторінки за зразком: [12, с. 67].

Критерії оцінювання робіт:

· актуальність і новизна – 10 балів;

· глибина дослідження – 10 балів;

· аргументованість і логіка викладу – 10 балів;

· аналітичний характер висновків – 10 балів;

· мовностильове оформлення – 10 балів.

Files linked to this article Published on Hits
Download this file   Положення про конкурс

   Положення про конкурс; Бланк анотації; Бланк відомостей про автора і наукового керівника
2012/2/6 336

Previous article Положення про конкурс - 2012 Шекспірівський Дискурс / Shakespeare Discourse Next article
© 2007-2013 shakespeare.zp.ua
TOP.zp.ua
0.258 секунд | 35 запросов | 23-04-19 | 03:22