Головне меню
Вхід
Користувач:

Пароль:
 
Забули пароль?

Реєстрація

3 користувач(ів) активно
(2 користувач(ів) переглядають Texts)

Учасників: 0
Гостей: 3

далі...

Рекомендуем :
Положення про конкурс - 2012
Опубликовал(а) Admin 13/01/2012 (3161 прочтений)


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

НАУКОВИХ ШЕКСПІРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,

ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром

при Класичному приватному університеті

спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

за сприяння Союзу Українок Америки

1. Загальні засади

1.1 Конкурс проводиться на підстави угоди між Класичним приватним університетом, Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України за сприяння Союзу Українок Америки.

1.2. Мета Конкурсу полягає в інтенсифікації шекспірознавчих студій в Україні шляхом популяризації спадщини Вільяма Шекспіра серед української молоді, виявленні філологічно обдарованих молодих дослідників, а також активізації шекспірознавчий пошуків студентів та аспірантів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів та аспірантів з шекспірознавства, які є пошуковими за своїм характером.

1.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, до складу якого входять доктори та кандидати філологічних наук, які мають публікації з шекспірознавства і працюють на посадах професорів та доцентів кафедр ВНЗ України чи науковими співробітниками Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр Класичного приватного університету. Директор центру – доктор філологічних наук, професор Торкут Н.М.

2.3. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій. На підставі рецензій конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. Враховуватиметься наукова новизна, актуальність поданого матеріалу, глибина дослідження проблеми, аргументованість наведених суджень, логіка і повнота викладу, аналітичний характер наведених у роботі висновків.

2.4. Перебіг Конкурсу та його результати будуть висвітлюватися на веб-сайті "Український шекспірівський портал" (www.shakespeare.zp.ua).

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсною комісією

3.1 Конкурс проводиться у два тури, по завершенню другого здійснюється нагородження переможців грамотами Оргкомітету та грошовими преміями, наданими Союзом Українок Америки.

3.2. Заочний тур – конкурсні роботи надсилаються до 1 березня 2012 року на адресу: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-Б, Класичний приватний університет, Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр. На конверті обов’язково зазначити: "На ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт". Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.3. До кожної наукової роботи додається анотація (додаток 1), резюме англійською мовою на 1-1,5 сторінки і відгук наукового керівника.

3.4. Робота має супроводжуватися девізом (не більше двох слів), який буде використовуватися при шифруванні роботи для її подальшого розгляду конкурсною комісією. На титульній сторінці прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу замінюються відповідним девізом.

3.5. В окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом подаються відомості про автора і наукового керівника роботи (додаток 2).

3.6. На Конкурс подаються наукові роботи у роздрукованому вигляді, разом з електронною копією роботи у форматі .rtf, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 інтервали. Поля з усіх боків – 20мм. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Наукова робота має містити: вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми, основну частину роботи з посиланнями на літературні джерела, висновки, перелік використаних джерел. Посилання на літературу виконуються у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру джерела у бібліографії та номеру сторінки за зразком: [12, с. 67].

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про Конкурс, конкурсна комісія має право відхилити їх від участі в конкурсі.

3.7. Очний тур має на меті визначення переможців з числа фіналістів заочного туру. Цей тур передбачає публічний захист результатів кожної роботи, який відбудеться у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Конкурсна комісія голосуванням приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів.

3.8. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не рецензуються і авторам не повертаються. Апеляції розглядаються Оргкомітетом Конкурсу протягом п’яти днів після оголошення результатів на сайті Українського шекспірівського порталу (www.shakespeare.zp.ua).

4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Результати Конкурсу та імена переможців оголошуються публічно по завершенню очного туру та розміщуються на сайті Українського шекспірівського порталу.

4.2. Переможцями ІІ Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти, нагороджені іменними дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

4.4. Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями, наданими меценатом проекту - Союзом Українок Америки. Призовий фонд конкурсу складає 2000 доларів.

два 1 місця – по 500 доларів,

два 2 місця – по 300 доларів,

два 3 місця – по 200 доларів

4.5. У разі втрати, диплом не поновлюється.

З будь-якими питаннями щодо умов Конкурсу та участі у ньому звертайтеся до Оргкомітету Конкурсу електронною поштою: renaissance@zhu.edu.ua.

Предыдущая статья Додаток 1 до Положення про Конкурс - АНОТАЦІЯ Конкурс шекспірознавчих досліджень - 2012 Следующая статья
© 2007-2013 shakespeare.zp.ua
TOP.zp.ua
0.256 секунд | 35 запросов | 19-03-19 | 03:38